Thread Links Date Links
Thread Prev Thread Next Thread Index Date Prev Date Next Date Index

[STDS-802-11-TGBE] PoC assignment as of 6:30am HST, November 12, 2023Dear Alfred and all,

The following shows the PoC assignment as of 6:30am HST, November 12, 2023.

Regards,
Edward

Assignee Total Resolution approved Pending for resolution Ready for motion Resolution presented but no consensus yet
Mark Hamilton 20 0 20 0 0
Gaurang Naik 31 5 14 12 0
Muhammad Kumail Haider 21 7 12 0 2
Guogang Huang 17 0 8 2 7
Kaiying Lu 21 11 8 2 0
Rubayet Shafin 43 5 8 10 20
Abhishek Patil 92 73 7 4 8
GEORGE CHERIAN 11 4 7 0 0
Liwen Chu 24 12 7 4 1
Binita Gupta 95 55 5 12 23
Ming Gan 88 67 5 12 4
Duncan Ho 26 21 4 1 0
Juseong Moon 3 0 3 0 0
Qi Wang 5 0 2 1 2
Liuming Lu 2 0 1 0 1
RUI YANG 1 0 1 0 0
Alice Chen 4 4 0 0 0
Arik Klein 30 22 0 2 6
Bin Tian 15 15 0 0 0
Bo Gong 11 4 0 0 7
Bo Sun 13 9 0 4 0
Brian D Hart 1 1 0 0 0
Chien-Fang Hsu 5 5 0 0 0
Chunyu Hu 10 10 0 0 0
Dibakar Das 17 0 0 17 0
Dong Guk Lim 1 1 0 0 0
Editor 26 19 0 7 0
Eunsung Park 2 2 0 0 0
Hanqing Lou 1 0 0 1 0
Insun Jang 4 0 0 4 0
JINYOUNG CHUN 8 7 0 1 0
Jeongki Kim 1 0 0 0 1
Jian Yu 20 20 0 0 0
Jianhan Liu 3 0 0 3 0
Kanke Wu 2 2 0 0 0
Laurent Cariou 85 60 0 22 3
Mahmoud Kamel 4 3 0 1 0
Mengshi Hu 5 5 0 0 0
Michael Montemurro 32 0 0 32 0
Minyoung Park 64 34 0 28 2
Morteza Mehrnoush 2 0 0 2 0
Po-Kai Huang 74 68 0 3 3
Rojan Chitrakar 5 0 0 5 0
Sameer Vermani 4 0 0 4 0
Stephen Mccann 2 0 0 2 0
Subir Das 34 34 0 0 0
Xiaogang Chen 15 13 0 2 0
Yan Zhang 5 5 0 0 0
Yanjun Sun 17 17 0 0 0
Yapu Li 3 3 0 0 0
Yingqiao Quan 1 1 0 0 0
Yongho Seok 28 28 0 0 0
Yuchen Guo 29 22 0 6 1
Yue Qi 7 0 0 2 5
Yunbo Li 34 10 0 14 10
Zinan Lin 4 4 0 0 0

To unsubscribe from the STDS-802-11-TGBE list, click the following link: https://listserv.ieee.org/cgi-bin/wa?SUBED1=STDS-802-11-TGBE&A=1