Thread Links Date Links
Thread Prev Thread Next Thread Index Date Prev Date Next Date Index

[STDS-802-11-TGBE] Latest PoC assignment as of 4:00pm ET, November 15, 2023.Dear Alfred and all,

The following shows the latest PoC assignment as of 4:00pm ET, November 15, 2023.

Regards,
Edward

Assignee Total Resolution approved Ready for motion Pending for resolution Resolution presented but no consensus yet
Muhammad Kumail Haider 21 14 0 4 3
Qi Wang 5 1 0 2 2
Chien-Fang Hsu 6 5 0 1 0
Guogang Huang 17 2 7 1 7
Abhishek Patil 92 77 0 0 15
Alice Chen 4 4 0 0 0
Arik Klein 30 23 3 0 4
Bin Tian 15 15 0 0 0
Binita Gupta 94 70 6 0 18
Bo Gong 11 11 0 0 0
Bo Sun 13 13 0 0 0
Brian D Hart 1 1 0 0 0
Chunyu Hu 10 10 0 0 0
Dibakar Das 17 17 0 0 0
Dong Guk Lim 1 1 0 0 0
Duncan Ho 26 24 0 0 2
Editor 26 26 0 0 0
Eunsung Park 2 2 0 0 0
GEORGE CHERIAN 11 4 0 0 7
Gaurang Naik 31 15 8 0 8
Hanqing Lou 1 1 0 0 0
Insun Jang 4 4 0 0 0
JINYOUNG CHUN 8 8 0 0 0
Jeongki Kim 1 0 0 0 1
Jian Yu 20 20 0 0 0
Jianhan Liu 3 3 0 0 0
Juseong Moon 3 0 2 0 1
Kaiying Lu 21 20 1 0 0
Kanke Wu 2 2 0 0 0
Laurent Cariou 85 81 1 0 3
Liuming Lu 2 1 0 0 1
Liwen Chu 24 21 1 0 2
Mahmoud Kamel 4 4 0 0 0
Mark Hamilton 20 18 0 0 2
Mengshi Hu 5 5 0 0 0
Michael Montemurro 32 32 0 0 0
Ming Gan 88 84 0 0 4
Minyoung Park 64 62 2 0 0
Morteza Mehrnoush 2 2 0 0 0
Po-Kai Huang 74 71 0 0 3
RUI YANG 1 1 0 0 0
Rojan Chitrakar 5 5 0 0 0
Rubayet Shafin 43 23 8 0 12
Sameer Vermani 4 4 0 0 0
Stephen Mccann 2 2 0 0 0
Subir Das 34 34 0 0 0
Xiaogang Chen 15 15 0 0 0
Yan Zhang 5 5 0 0 0
Yanjun Sun 17 17 0 0 0
Yapu Li 3 3 0 0 0
Yingqiao Quan 1 1 0 0 0
Yongho Seok 28 28 0 0 0
Yuchen Guo 29 28 0 0 1
Yue Qi 7 2 0 0 5
Yunbo Li 34 24 3 0 7
Zinan Lin 4 4 0 0 0

To unsubscribe from the STDS-802-11-TGBE list, click the following link: https://listserv.ieee.org/cgi-bin/wa?SUBED1=STDS-802-11-TGBE&A=1